Stavební práce

Položka Cena Jednotka
Vyzdívky    
zdění z cihly příčkové do tl.75mm (bez omítání) 220,00 Kč m2
zdění z cihly příčkové do tl.100mm (bez omítání) 233,00 Kč m2
zdění z cihly příčkové do tl.150mm (bez omítání) 262,00 Kč m2
zdění z cihly příčkové do tl.200mm (bez omítání) 294,00 Kč m2
zdění z cihly příčkové do tl.250mm (bez omítání) 328,00 Kč m2
zdění z cihly příčkové do tl.300mm (bez omítání) 350,00 Kč m2
zdění z cihly obvodové do tl.400mm (bez omítání) 408,00 Kč m2
zdění z cihly obvodové do tl.450mm (bez omítání) 450,00 Kč m2
zdění z cihly obvodové do tl.500mm (bez omítání) 492,00 Kč m2
zdění z cihly plné do tl.70mm (na výšku, bez omítání) 235,00 Kč m2
zdění z cihly plné bez omítání (na ležato – tl. 140mm) 327,00 Kč m2
zdění z cihly plné bez omítání (na ležato – tl. 280mm) 411,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.50mm (bez natažení lepidlem) 195,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.75mm (bez natažení lepidlem) 201,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.100mm (bez natažení lepidlem) 205,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.125mm (bez natažení lepidlem) 221,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.150mm (bez natažení lepidlem) 235,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.200mm (bez natažení lepidlem) 266,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.250mm (bez natažení lepidlem) 296,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.300mm (bez natažení lepidlem) 331,00 Kč m2
zdění z tvárnice ytong tl.375mm (bez natažení lepidlem) 381,00 Kč m2
zdění ze skleněných luxfer včetně spárování 850,00 Kč m2
Omítky    
špricování stěny 50,00 Kč m2
špricování stropu 65,00 Kč m2
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm) 131,00 Kč m2
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 30mm) 161,00 Kč m2
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 40mm) 189,00 Kč m2
ruční omítání stropu (vápenná jádrová do 20mm) 170,00 Kč m2
ruční omítání stropu (vápenná jádrová do 30mm) 209,00 Kč m2
ruční omítání špalety (vápenná jádrová do 20mm) 105,00 Kč mb
penetrace podkladu stěny pod lepidlo 10,00 Kč m2
penetrace podkladu stropu pod lepidlo 12,00 Kč m2
montáž rohové lišty s perlinkou 32,00 Kč mb
natažení stěny lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla) 51,00 Kč m2
natažení stěny lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla) 83,00 Kč m2
natažení stěny lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) 133,00 Kč m2
natažení stropu lepidlem bez perlinky (1 vrstva lepidla) 62,00 Kč m2
natažení stropu lepidlem s perlinkou (1 vrstva lepidla) 100,00 Kč m2
natažení stropu lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) 161,00 Kč m2
penetrace podkladu stěny pod štuk 10,00 Kč m2
penetrace podkladu stropu pod štuk 12,00 Kč m2
natažení vyrovnávací vrstvy štuku na stěnu 10,00 Kč m2
natažení vyrovnávací vrstvy štuku na strop 10,00 Kč m2
natažení vyrovnávací vrstvy štuku na špaletu 10,00 Kč mb
štukování stěny 92,00 Kč m2
štukování stropu 109,00 Kč m2
štukování špalety 86,00 Kč mb
penetrace podkladu stěny pod sádrovou stěrku 10,00 Kč m2
penetrace podkladu stropu pod sádrovou stěrku 12,00 Kč m2
natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm) 66,00 Kč m2
natažení sádrové stěrky na strop (1 vrstva do 3mm) 80,00 Kč m2
broušení sádrové stěrky na stěně 50,00 Kč m2
broušení sádrové stěrky na stropě 59,00 Kč m2
Podlahy    
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm 94,00 Kč m2
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm 120,00 Kč m2
pokládka kari sítě na podlahu včetně svázání drátem 72,00 Kč m2
pokládka polystyrenu na podlahu (1 vrstva) 40,00 Kč m2
pokládka izolace (IPA) na podlahu včetně svaření 109,00 Kč m2
nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku 13,00 Kč mb
betonování podlahy do 30mm 89,00 Kč m2
betonování podlahy do 50mm 113,00 Kč m2
betonování podlahy do 80mm 139,00 Kč m2
betonování podlahy do 100mm 163,00 Kč m2
Zateplení fasád    
montáž zakládací lišty pro zateplovací systém 44,00 Kč mb
zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky 411,00 Kč m2
zateplení fasády minerální vatou včetně točené omítky 446,00 Kč m2
zateplení špalety polystyrenem včetně točené omítky 280,00 Kč mb
zateplení špalety minerální vatou včetně točené omítky 330,00 Kč mb
montáž rohové lišty s perlinkou 32,00 Kč mb
montáž okapničky 32,00 Kč mb
montáž apu lišty 25,00 Kč mb
přechod barvy omítky 135,00 Kč mb
Sekání šliců    
sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm) 51,00 Kč mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm) 59,00 Kč mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm) 85,00 Kč mb
sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.50mm) 109,00 Kč mb
Zahození šliců    
zahození šlicu (do šíře 30mm, do hl.30mm) 32,00 Kč mb
zahození šlicu (do šíře 50mm, do hl.50mm) 44,00 Kč mb
zahození šlicu (do šíře 100mm, do hl.50mm) 60,00 Kč mb
zahození šlicu (do šíře 200mm, do hl.50mm) 100,00 Kč mb
vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) 23,00 Kč mb
vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 50mm, do hl.50mm) 34,00 Kč mb
Překlady    
uložení ocelového L profilu 47,00 Kč mb
uložení ytongového překladu 109,00 Kč mb
uložení ocelové traverzy 103,00 Kč mb
uložení železobetonového překladu 132,00 Kč mb
Ostatní    
osazení omítkářského rohu 36,00 Kč mb
osazení a zazdění ocelové zárubně 655,00 Kč ks
osazení a zazdění pouzdra pro posuvné dveře (JAP – zeď) 671,00 Kč ks
podezdívka vany klasické 632,00 Kč ks
podezdívka vany rohové 862,00 Kč ks
obezdívka a podezdívka vany klasické 1 127,00 Kč ks
obezdívka a podezdívka vany rohové 1 437,00 Kč ks
broušení nového štuku 8,00 Kč m2
obezdění geberitu 736,00 Kč ks
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace) 205,00 Kč hod
Bourací práce    
otlučení vápenné omítky do tl.30mm 89,00 Kč m2
odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu 82,00 Kč m2
odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu 78,00 Kč m2
bourání zděné příčky z plné cihly 850,00 Kč m3
bourání zděné příčky tl.60mm 57,00 Kč m2
bourání zděné příčky tl.100mm 73,00 Kč m2
bourání zděné příčky tl.150mm 111,00 Kč m2
bourání zděné příčky tl.200mm 148,00 Kč m2
bourání zděné příčky tl.250mm 185,00 Kč m2
bourání zděné příčky tl.300mm 215,00 Kč m2
bourání zděné příčky tl.400mm 281,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.50mm 51,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.75mm 66,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.100mm 73,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.150mm 111,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.200mm 148,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.250mm 185,00 Kč m2
bourání ytongové příčky tl.400mm 281,00 Kč m2
bourání siporexové příčky tl.60mm 66,00 Kč m2
bourání umakatrové příčky tl. 40mm pomocí postupného odřezávání 70,00 Kč m2
bourání betonové příčky tl.60mm pomocí postupného odřezávání 184,00 Kč m2
demolice betonové podlahy tl.50mm 74,00 Kč m2
demontáž ocelové zárubně vypáčením bez řezání příčky 250,00 Kč ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.100mm 299,00 Kč ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.250mm 442,00 Kč ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.100mm 490,00 Kč ks
demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.250mm 690,00 Kč ks
oškrábání staré malby na stěně 28,00 Kč m2
oškrábání staré malby na stropě 34,00 Kč m2